Szukaj
Menu

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

Sklep internetowy: www.artalo.pl

Sprzedawca:

Przedsiębiorca/działalność gospodarcza: Artalo design s.r.o.
z siedzibą w Lískovec 393, Frýdek-Místek, 73801, Republika Czeska
Adres pocztowy: Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek, Republika Czeska
REGON: 10888560
Zarejestrowana w rejestrze handlowym: Nr akt: C 85967, prowadzonym przez Sąd
Adres poczty elektronicznej: info@artalo.pl

Kupujący - nadawca

Imię i nazwisko

 

Miejsce zamieszkania

 

Numer konta do zwrotu pieniędzy

 

Kontakt - e-mail, numer telefonu do komunikacji

 

Identyfikacja zamówienia / umowy kupna

Data zamówienia

 

Numer zamówienia/faktury

 

Data dostawy/odbioru

 

Żądana cena towaru i wysyłki do zwrotu

 

Nazwa towaru i wartość

 

 

Na podstawie art. 1829 ust. 1 w związku z art. 1818 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, korzystam z przysługującego mi prawa i odstępuję od umowy kupna zawartej przez Internet dotyczącej wyżej wymienionego towaru, który zwracam Państwu niniejszym pismem, a także żądam, abyście Państwo w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego odstąpienia od umowy przekazali wartość zakupu i wysyłki w podanej wysokości na moje wyżej wymienione konto.

Miejscowość .................. data ..........

 

Załączniki: Dowód zakupu.

……………………………………………………….

(podpis konsumenta)

W górę